Design a site like this with WordPress.com
Get started

Pripremna nastava

U Užičkoj gimnaziji se tradicionalno održava besplatna pripremna nastava iz matematike, za upis nove generacije učenika sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku. Priprema počinje 25. februara 2023. godine u terminu od 9h do 11h u kabinetu 12 na prvom spratu. Nastavu će realizovati profesori matematike iz Užičke gimnazije. Rad u školi će biti praćen i radom u Google Učionici kako bi profesori pružili svu neophodnu pomoć polaznicima u cilju što bolje pripreme budućih gimnazijalaca.

Osmaci, ako ste talentovani za matematiku i zanima vas rad na računarima, programiranje i grafički dizajn, dodjite da se družimo na pripremi, bez obzira da li se kasnije odlučite da upišete računarski smer ili neki drugi.

Osim ovih časova, učenici osmih razreda mogu pohađati i besplatnu onlajn pripremnu nastavu u organizaciji Fondacije „Centar za mlade talente“. Prijave se realizuju preko sajta: http://www.cmt.edu.rs