Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ugledni čas programiranja

Kako to izgleda jedan čas u računarskom odeljenju?