Design a site like this with WordPress.com
Get started

Računarac


Sajt sadašnjih računaraca namenjen budućim


Dobro došli na sajt Računarac

Mi smo učenici IIIr, smera učenika sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku Užičke Gimnazije, u školi poznati kao Računarci.


Radovi naših učenika

Hvala na poseti!

One response to “Računarac”

  1. ftahe Avatar

    Odličan sajt!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s